Kun je nog afbraak van een gebouw eisen als dat met vergunning gebouwd is?

13 januari 2017

Stel: je wordt geconfronteerd met een wanstaltig gebouw, maar je komt erachter dat daarvoor al een bouwvergunning verleend is waartegen je geen bezwaar meer kunt maken. Moet je dan berusten in de hinder die je van dat gebouw ondervindt? Of kun je toch nog eisen dat het gebouw afgebroken wordt? Vorig jaar heeft de rechtbank Noord-Nederland hierover een vonnis gewezen dat tot de verbeelding spreekt.

Vastgoedontwikkelaar Veldboom heeft midden in een Groningse woonwijk een studentencomplex van drie bouwlagen op een bestaande garage gezet. Dat opmerkelijke gebouw is te zien op een foto die in het vonnis is opgenomen. Veldboom had hiervoor een bouwvergunning aangevraagd, die de gemeente Groningen haar gegeven had. Doordat omwonenden hiertegen geen bezwaar gemaakt hadden, kreeg de vergunning formele rechtskracht. Met die vergunning in de hand begon Veldboom te bouwen. Op dat moment trokken de omwonenden wél aan de bel: zij stelden zich op het standpunt dat het te realiseren gebouw onrechtmatige hinder met zich zou brengen en sommeerden Veldboom de bouw onmiddellijk te staken.

Daar trok Veldboom zich niets van aan. Hij had immers een onherroepelijke bouwvergunning van de gemeente Groningen, en bouwde door. Aldus realiseerde hij – naar eigen zeggen voor een bedrag van € 1.000.000,00 – het studentencomplex zoals dat te zien is op de foto in het vonnis. De omwonenden weigerden zich daarbij neer te leggen. Zij waren door het studentencomplex van Veldboom geconfronteerd met een enorme beperking van hun uitzicht en van de hoeveelheid zon- en daglicht in hun woning en op hun balkon. Waar zij eerst uitzicht hadden op binnentuinen, keken zij nu tegen een elf meter hoge blinde muur aan. Zij gingen naar de rechtbank en vorderden afbraak van het gebouw. Met succes.

De rechtbank was de situatie ter plekke gaan bekijken en trok de conclusie die met een enkele blik op de foto de enige juiste lijkt te zijn: het gebouw levert voor de omwonenden een onrechtmatige hinder op. De dicht op de andere woningen gebouwde, beeldbepalende, blinde muur van elf meter hoog vormt een troosteloos uitzicht, geeft een beklemmend gevoel en zorgt ervoor dat omwonenden niets meer aan hun balkon hebben. De omvangrijke opbouw zorgt voor een zodanige onrechtmatige onthouding van licht en uitzicht, dat een afbraak van de drie bouwlagen gerechtvaardigd is. Dat Veldboom hier een vergunning voor gekregen had waartegen geen bezwaar gemaakt was deed daar niets aan af, omdat uit de vergunning niet bleek dat de gemeente daarbij de belangen van de omwonenden uitdrukkelijk betrokken en gewogen had.

De rechtbank heeft Veldboom veroordeeld om de drie bouwlagen binnen vijf maanden af te breken, op straffe van een dwangsom van € 2.000,00 per dag, met een maximum van € 200.000,00. Ondanks de vergunning.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: