Nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten aangenomen

05 januari 2012

Op 10 oktober 2011 is de nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten aangenomen. De lidstaten van de EU hebben nu twee jaar de tijd om hun wetgeving aan de nieuwe Europese regels aan te passen. De positie van de consument wordt door deze richtlijn aanzienlijk versterkt. De Europese Commissie noemt op haar website een tiental voorbeelden van wijzigingen. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

  • betere transparantie van prijzen: de consument moet over de totale kosten van een product/dienst worden geïnformeerd. De consument hoeft niet te betalen voor kosten als hij daarover niet goed is geïnformeerd voordat hij de bestelling plaatste.
  • De bedenktijd wordt veertien (!) dagen: deze bedenktijd – het herroepingsrecht – is nu zeven dagen. Binnen deze termijn, die ingaat op de dag van ontvangst, kan de consument het product terugsturen, en wel zonder opgaaf van redenen. Als de verkoper niet aan zijn informatieverplichtingen heeft voldaan hangt hij helemaal in de prijzen. In dat geval mag de consument zelfs een heel jaar nadenken.
  • Snel terugbetalen: als de consument een product terugstuurt, dient de verkoper binnen veertien dagen het door de consument betaalde bedrag te hebben terugbetaald.

Kortom, de eigenaren van webwinkels kunnen hun borst nat maken. Het is raadzaam om de website met inachtneming van de komende wijzigingen in te richten. Ook de algemene voorwaarden behoeven wellicht aanpassing.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: