Op social media geplaatste foto's mogen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden

06 oktober 2017

Drankgigant.nl had op Facebook een foto gevonden van een rijdende PostNL-vrachtwagen en deze foto gebruikt op haar eigen website voor reclamedoeleinden zónder toestemming van de maker van de foto. De professionele fotograaf die de foto had gemaakt kwam achter dit gebruik van zijn foto en liet het er niet bij zitten. Hij stapte naar de rechter om schadevergoeding te vragen voor het onrechtmatig gebruik van zijn foto.

De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft uiteindelijk beslist dat Drankgigant.nl inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf door zonder toestemming van de maker, de foto te gebruiken op haar eigen website. Daarbij werd ook de naam de van de fotograaf niet vermeld bij de foto, hetgeen óók een inbreuk is op de rechten van de maker.

Drankgigant.nl verweerde zich door te stellen dat de foto op Facebook was geplaatst en dat, gelet op de voorwaarden van Facebook, Drankgigant.nl gebruik mocht maken van de foto. Dit verweer gaat volgens de rechter echter niet op. Foto’s die op Facebook zijn geplaatst mogen volgens de voorwaarden van Facebook slechts door Facebook zelf werden gebruikt. Anderen mogen de foto’s bovendien slechts delen; op Facebook. Het gaat volgens de rechter dus enkel om gebruik op Facebook. Een foto op Facebook geeft geen vrijbrief om te worden gebruikt voor reclamecampagnes zoals Drankgigant.nl heeft gedaan.

De andere verweren van Drankgigant.nl werden eveneens door de rechtbank gepasseerd. Zo stelde Drankgigant.nl tevergeefs dat de foto op Facebook niet voorzien was van een watermerk of (handels)naam van de fotograaf, dat zij niet doelbewust foto’s van anderen op haar website zet en (dus) niet te kwader trouw was én dat zij de foto meteen van de website had verwijderd nadat de fotograaf haar had aangesproken. Deze argumenten worden in auteursrechtzaken overigens veel gebruikt door inbreukmakers, maar vrijwel altijd terzijde geschoven door rechters. Het ontbreken van kwade opzet en het onbewust schenden van auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. Ook het gegeven dat de foto meteen werd verwijderd door Drankgigant.nl kan haar niet baten. De inbreuk was op dat moment immers al een feit en die inbreuk kan niet alleen gerepareerd worden door de foto te verwijderen.

Slotsom: Drankgigant.nl heeft onrechtmatig gehandeld en moet een schadevergoeding aan de fotograaf betalen van € 375,00 plus proceskosten.

Afbeelding: 
op social media geplaatste foto's mogen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden
Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: