Thuis hennep telen leidt tot ontslag

08 april 2016

Door de politie worden bij een werknemer, een conciërge van een school, thuis zo’n vijftig hennepplanten aangetroffen. Dit wordt aan de school bekend en ook enkele leerlingen horen hiervan.

De school vindt dat zij in zo’n situatie de conciërge niet kan handhaven en meent dat het dienstverband moet eindigen. Zij is kennelijk van mening dat niet kan worden volstaan met een andere sanctie zoals bijvoorbeeld een tijdelijke non-actief stelling. De man in kwestie verweert zich. Hij geeft toe dat hij in de fout is gegaan, maar stelt dat zijn foutieve gedrag zich beperkt heeft tot de privésfeer. De school staat hier buiten. De door de school gevreesde nadelige gevolgen zoals schade aan de goede naam zijn niet of nauwelijks aan de orde zo stelt hij. Enkele leerlingen hebben vragen gesteld, maar daar is het bij gebleven.

De kantonrechter vindt in zijn uitspraak van 3 maart 2016 dat de werknemer ongelijk heeft en passeert dit verweer waarna hij de arbeidsovereenkomst ontbindt. Hij vindt het begrijpelijk dat de school de wens van ouders, dat daar sprake is van een veilige omgeving voor de leerlingen en een goed pedagogisch klimaat, laat prevaleren. Om die reden kan van de school niet gevergd worden dat het dienstverband in tact blijft.

Dat de kantonrechter het verweer dat de gedragingen in de privésfeer plaatsvonden passeert, is opmerkelijk. Er zijn in den lande ook uitspraken gedaan die een andere kant op wijzen. Hier is dit natuurlijk een gevolg van de setting van de arbeidsovereenkomst, namelijk een conciërge op school. De werknemer had nog gesteld dat hij geen verhoogde zorgvuldigheidsplicht had. Kennelijk vindt de kantonrechter dat dit echter inherent is aan de functie van conciërge op een school.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: