Vlogverbod voor moeder

02 januari 2019

De rechtbank in Den Haag heeft zich onlangs gebogen over een interessante kwestie.

Een moeder plaatste foto’s en videologboeken (vlog’s) van haar nog jonge kinderen (4 en 2 jaar oud) op social media, zoals YouTube en Instagram. Aanvankelijk was het maken van deze vlog’s voor de moeder slechts een hobby, maar deze hobby was kennelijk in de loop der tijd uitgegroeid tot een inkomstenbron. De moeder kreeg namelijk betaald voor de producten die in haar vlog’s werden getoond. De vader van de kinderen vond dat het recht op privacy van de kinderen geschonden werd. Hij was bang dat de kinderen later gepest zouden worden met dit beeldmateriaal en bovendien vreesde hij dat beelden van de kinderen in verkeerde handen terecht zouden komen.

Aangezien deze (gescheiden) ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen en zij dus gezamenlijk zouden moeten beslissen over het al dan niet delen van foto’s en filmpjes van de kinderen via social media, maar het over deze kwestie niet eens konden worden, verzocht de vader de rechtbank om de moeder te verplichten om het bestaande beeld- en geluidmateriaal van de kinderen op social media te verwijderen. Tevens verzocht de vader om moeder te verbieden foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten van de kinderen te delen op internet. Wel zou de moeder nog op haar eigen Facebookpagina foto’s en filmpjes van de kinderen mogen plaatsen, mits de toegang tot deze pagina beperkt zou worden tot maximaal 250 bij de moeder bekende “vrienden”.

De moeder verweerde zich door te stellen dat zij met medeweten en medewerking van de vader is begonnen met vloggen. De kinderen zijn vanaf hun geboorte opgegroeid met een camera om zich heen en van de door vader gestelde nadelige gevolgen voor de kinderen heeft de moeder nog niets gemerkt. De moeder vindt dat het delen van beelden via social media bij de huidige maatschappij hoort en zelfs een educatieve functie vervult, waarin de moeder graag wil bijdragen.

De rechtbank oordeelt dat door het dagelijks leven van de kinderen via social media in beeld te brengen, de privacy van de kinderen in geding is. Volgens de rechtbank heeft de moeder de door vader geschetste risico’s – die door de rechtbank als “verre van denkbeeldig” worden aangemerkt – onvoldoende bestreden. Aan de (financiële) belangen van de moeder kent de rechtbank geen gewicht toe. De rechtbank wijst het verzoek van de vader dan ook toe en legt daarbij een dwangsom op van € 500,00 per dag dat de moeder niet aan het bevel van de rechtbank voldoet met een maximum van € 25.000,00.

Afbeelding: 
vlogverbod voor moeder
Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: