Vrije advocaatkeuze: ook bij ontslagprocedures

10 oktober 2016

Veel rechtsbijstandverzekeraars hebben eigen juristen en advocaten in dienst. Bent u verplicht om gebruik te maken van hun diensten of mag u zelf een advocaat kiezen als u bijvoorbeeld met een ontslagprocedure wordt geconfronteerd?

Al in een uitspraak van 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie uitgemaakt dat de rechtsbijstandverzekeraar moet toestaan als u zich wil laten bijstaan door een advocaat van uw eigen keuze (die niet bij de betreffende rechtsbijstandverzekeraar werkzaam is). Het was echter tot voor kort onduidelijk of dat ook gold voor ontslagprocedures bij het UWV. Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat ook bij die procedures het recht op vrije advocaatkeuze bestaat en de rechtsbijstandverzekeraar dat moet toestaan.

Rechtsbijstandverzekeraars ontmoedigen het zelf kiezen van een advocaat vaak wel. Een externe advocaat is voor een rechtsbijstandverzekeraar namelijk vaak duurder dan de inzet van eigen medewerkers. De verzekeraars doen dit bijvoorbeeld door de maximumvergoeding fors lager te stellen als gebruik wordt gemaakt van een eigen advocaat als bijstand door een advocaat niet verplicht is (bijvoorbeeld bij procedures bij de kantonrechter) of door een eigen risico op te nemen. Ook als bijstand in een procedure door een advocaat verplicht is, worden maximumbedragen gehanteerd door de verzekeraars. Het is daarom goed om bij het kiezen van een rechtsbijstandverzekeraar ook deze voorwaarden te bekijken. De verzekeraar mag deze vergoeding overigens niet zo ver inperken dat de verzekerde eigenlijk geen keuze meer heeft.

Denkt u er wel aan dat u aan uw rechtsbijstandverzekeraar meestal eerst toestemming moet vragen om zelf een advocaat in te mogen schakelen. Daaraan voorafgaande kosten worden dan vaak niet vergoed.

 

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: