Zijn door het sturen van facturen algemene voorwaarden wel of niet van toepassing?

08 april 2016

In een rechtszaak die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 27 januari 2016, stelde de verkopende partij dat haar algemene voorwaarden van toepassing waren, omdat daarnaar werd verwezen in haar facturen. Bij of voor de telefonische totstandkoming van de koopovereenkomst is er niet gesproken over toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Zijn de algemene voorwaarden nu van toepassing of niet?

De rechtbank overwoog terecht van niet. Van aanvaarding van toepasselijkheid van algemene voorwaarden is immers geen sprake als de gebruiker van die algemene voorwaarden, in dit geval de verkopende partij, pas op de factuur naar de algemene voorwaarden verwijst. Een dergelijke verwijzing kan de (koop)overeenkomst immers niet achteraf en eenzijdig aanvullen. Dit kan slechts anders zijn als de koper bij de gebruiker van de algemene voorwaarden (de verkoper) het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat hij met die voorwaarden akkoord kan gaan. Dit zou het geval kunnen zijn als partijen al ruime tijd zaken met elkaar doen, de verkoper steeds op zijn facturen verwijst naar algemene voorwaarden, en de koper daar nooit tegen heeft geprotesteerd.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: