Nieuws en uitleg

07-08-2019

In een eerdere nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd over het wetsvoorstel tot herziening van h

...
07-08-2019

De Eerste Kamer heeft – in navolging van de Tweede Kamer – op 28 mei 2019 de wet Arbeidsmarkt in

...
01-04-2019

Bij het verstrekken van leningen worden vaak zekerheidsrechten zoals een pandrecht of een hypothe

...
02-01-2019

In enkele overwegingen ‘ten overvloede’ heeft de Hoge Raad zich in zijn

...
02-01-2019

De rechtbank in Den Haag heeft zich onlangs gebogen over een interessante kwestie.

...
02-01-2019

Het staat iedereen vrij om iets aan een ander te schenken.

...
02-01-2019

Algemene voorwaarden, de kleine lettertjes bij een overeenkomst, worden veel gebruikt.

...