Nieuws en uitleg

15-11-2011

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen op g

...
15-11-2011

Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat een afgeleverde zaak moet beantwoorden aan de ov

...
15-11-2011

De Hoge Raad heeft in baanbrekend arrest

...
15-11-2011

Op 1 januari 2012 treedt de nieuwe regeling “Aanpassing gemeenschap van goederen” in werking.

...
15-11-2011

De vraag of werknemers na hun 65e kunnen doorwerken wordt nog wel eens gesteld.

...
15-11-2011

Het goed toepassen van algemene voorwaarden is minstens zo belangrijk als het hebben van algemene

...
15-11-2011

Nieuwe vakantiewet van kracht vanaf 1 januari 2012

...