Nieuws en uitleg

19-04-2012

Het inhuren van een ZZP’er heeft het voordeel dat er geen sprak

...
19-04-2012

Sinds 1 januari 1992 bestaat de mogelijkheid om een niet-zichtb

...
05-01-2012

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en bij overeenkomsten tussen

...
05-01-2012

Werknemers die een auto van de zaak rijden ervaren dit als een belangrijke secundaire arbeidsvoor

...
05-01-2012

Op 10 oktober 2011 is de nieuwe Europese Richtlijn Consumentenr

...
05-01-2012

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om het risico van arbeidsong

...
15-11-2011

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen op g

...
15-11-2011

Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat een afgeleverde zaak moet beantwoorden aan de ov

...
15-11-2011

De Hoge Raad heeft in baanbrekend arrest

...
15-11-2011

Op 1 januari 2012 treedt de nieuwe regeling “Aanpassing gemeenschap van goederen” in werking.

...