Nieuws en uitleg

11-07-2018

De laatste tijd is er nogal wat te doen over de zorgplicht van banken bij het verstrekken van fin

...
11-07-2018

Drie jaar geleden is er al een initiatiefwetsvoorstel ingediend door een drietal leden van de Twe

...
11-07-2018

Een renteswap is een financieel product dat banken aanbieden waarmee ondernemers zich zouden kunn

...
04-04-2018

Op 16 februari 2018 heeft

...
04-04-2018

Wanneer er een reorganisatie plaatsvindt om bedrijfseconomische redenen, dan moet de werkgever zi

...
04-04-2018

Stel: je vader is overleden in 1980 en nu, 38 jaar later, overlijdt ook je moeder.

...
04-04-2018

Recent is door de Hoge Raad een

...
03-01-2018

Al eerder is op onze website aandacht besteed aan het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat op 1 jan

...
03-01-2018

In februari 2002 verkopen de aandeelhouders van Prowi Holding BV hun aandelen aan Olimar.

...
03-01-2018

De positie van bestuurders bij (voorgenomen) onttrekkingen door aandeelhouders is vaak niet te be

...