Nieuws en uitleg

03-01-2018

Als schuldeisers in je nek hijgen, terwijl er een nalatenschap openvalt waartoe je als erfgenaam

...
06-10-2017

Drankgigant.nl had op Facebook een foto gevonden van een rijdende PostNL-vrachtwagen en deze foto

...
06-10-2017

In de afgelopen periode zijn enkele uitspraken gedaan in zaken waarin de huisbank de financiering

...
06-10-2017

In een arrest van het

...
06-10-2017

Dat trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat je in beginsel ieder voor de helft draagplic

...
06-10-2017

Giften die erfgenamen gekregen hebben tijdens het leven van de erflater, kunnen in bepaalde geval

...
05-07-2017

Wanneer heeft een agent bij de beëindiging recht op een klantenvergoeding?

...
05-07-2017

Er is de afgelopen jaren nogal wat te doen geweest over de zogenaamde pre-pack.

...
05-07-2017

De zomervakantie staat weer voor de deur.

...
05-07-2017

Als een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd en vervolgens besluit te gaan scheiden,

...