Nieuws en uitleg

06-10-2017

Dat trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat je in beginsel ieder voor de helft draagplic

...
06-10-2017

Giften die erfgenamen gekregen hebben tijdens het leven van de erflater, kunnen in bepaalde geval

...
05-07-2017

Wanneer heeft een agent bij de beëindiging recht op een klantenvergoeding?

...
05-07-2017

Er is de afgelopen jaren nogal wat te doen geweest over de zogenaamde pre-pack.

...
05-07-2017

De zomervakantie staat weer voor de deur.

...
05-07-2017

Als een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd en vervolgens besluit te gaan scheiden,

...
05-07-2017

Onlangs deed de voorzieningenrechter in Den Haag een interessante

...
05-07-2017

Soms komt iets je formeel wel toe, maar is het niet redelijk om er aanspraak op te maken.

...
13-04-2017

Het huwelijksvermogensrecht is niet het enige terrein binnen het familierecht waarin men al jaren

...
13-04-2017

Het is u vast niet ontgaan: onlangs is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beperking van de wet

...