Nieuws en uitleg

13-04-2017

Een tijdje terug schreven we een

...
13-01-2017

In het kader van een echtscheiding hebben partijen een convenant gesloten, waarin de man zich ver

...
13-01-2017

De regels rondom re-integratie en ziekte zijn lastig en leiden vaak tot onduidelijkheden en vrage

...
13-01-2017

Onlangs is door de rechtbank Oost-Brabant een verzoek tot voorlopige nihilstelling van de partner

...
13-01-2017

Op grond van artikel 2:216 lid 2 BW heeft een dividendbesluit van de algemene vergadering van aan

...
13-01-2017

Stel: je wordt geconfronteerd met een wanstaltig gebouw, maar je komt erachter dat daarvoor al ee

...
10-10-2016

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft actie ondernomen en een webwinkel onlangs een boete

...
10-10-2016

Veel rechtsbijstandverzekeraars hebben eigen juristen en advocaten in dienst.

...
10-10-2016

Bij wijze van ‘estate-planning’ kunnen ouders met hun kinderen overeenkomen dat een bepaald (van

...
10-10-2016

Er is de laatste jaren veel kritiek geuit op de huidige wetgeving ten aanzien van de duur van de

...