Nieuws en uitleg

13-01-2017

Op grond van artikel 2:216 lid 2 BW heeft een dividendbesluit van de algemene vergadering van aan

...
13-01-2017

Stel: je wordt geconfronteerd met een wanstaltig gebouw, maar je komt erachter dat daarvoor al ee

...
10-10-2016

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft actie ondernomen en een webwinkel onlangs een boete

...
10-10-2016

Veel rechtsbijstandverzekeraars hebben eigen juristen en advocaten in dienst.

...
10-10-2016

Bij wijze van ‘estate-planning’ kunnen ouders met hun kinderen overeenkomen dat een bepaald (van

...
10-10-2016

Er is de laatste jaren veel kritiek geuit op de huidige wetgeving ten aanzien van de duur van de

...
10-10-2016

Als een vennootschap (B.V.) geen middelen meer heeft kan worden overgegaan tot liquidatie daarvan

...
30-06-2016

Op 21 juni 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een aanpassing van de Faillissementswet.

...
30-06-2016

Een vader wilde het door hem en zijn overleden echtgenote opgebouwde vermogen fiscaal “zo vriende

...
30-06-2016

Onlangs is door het gerechtshof in Amsterdam een opvallende

...