Nieuws en uitleg

13-04-2017

Wanneer u als verhuurder te maken krijgt met een fai

...
13-04-2017

Wanneer meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd, ontstaat na ve

...
13-04-2017

Een tijdje terug schreven we een

...
13-01-2017

In het kader van een echtscheiding hebben partijen een convenant gesloten, waarin de man zich ver

...
13-01-2017

De regels rondom re-integratie en ziekte zijn lastig en leiden vaak tot onduidelijkheden en vrage

...
13-01-2017

Onlangs is door de rechtbank Oost-Brabant een verzoek tot voorlopige nihilstelling van de partner

...
13-01-2017

Op grond van artikel 2:216 lid 2 BW heeft een dividendbesluit van de algemene vergadering van aan

...
13-01-2017

Stel: je wordt geconfronteerd met een wanstaltig gebouw, maar je komt erachter dat daarvoor al ee

...
10-10-2016

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft actie ondernomen en een webwinkel onlangs een boete

...
10-10-2016

Veel rechtsbijstandverzekeraars hebben eigen juristen en advocaten in dienst.

...