Nieuws en uitleg

08-04-2016

Een werknemer die 24 maanden in dienst is heeft bij ontslag recht op een transitievergoeding.

...
08-04-2016

Door de politie worden bij een werknemer, een conciërge van een school, thuis zo’n vijftig hennep

...
08-01-2016

De achterliggende gedachte

...
08-01-2016

Een gedetacheerde ‘medewerker overslag’ van een afvalverwerkingsbedrijf (HVC Afval- en grondstoff

...
08-01-2016

Wanneer u als verhuurder wordt geconfronteerd met een failliete huurder doet zich de vraag voor w

...
08-01-2016

Per 1 januari 2016 zijn er enkele aanpassingen in het arbeidsrecht doorgevoerd.

...
02-10-2015

Als er een gedeelte van een perceel in eigendom wordt overgedragen, zal duidelijk bepaald of bepa

...