Nieuws en uitleg

10-10-2016

Bij wijze van ‘estate-planning’ kunnen ouders met hun kinderen overeenkomen dat een bepaald (van

...
10-10-2016

Er is de laatste jaren veel kritiek geuit op de huidige wetgeving ten aanzien van de duur van de

...
10-10-2016

Als een vennootschap (B.V.) geen middelen meer heeft kan worden overgegaan tot liquidatie daarvan

...
30-06-2016

Op 21 juni 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een aanpassing van de Faillissementswet.

...
30-06-2016

Een vader wilde het door hem en zijn overleden echtgenote opgebouwde vermogen fiscaal “zo vriende

...
30-06-2016

Onlangs is door het gerechtshof in Amsterdam een opvallende

...
30-06-2016

De kantonrechter in Zwolle heeft in een vonnis van 26 april 2016 (JAR/143) geoordeeld dat een voo

...
30-06-2016

Veel leveranciers die zaken leveren aan afnemers houden zich de eigendom van die zaken voor totda

...
30-06-2016

Sinds enkele jaren kent de wet het voorschrift dat als de algemene vergadering van aandeelhouders

...