Nieuws en uitleg

08-01-2016

De achterliggende gedachte

...
08-01-2016

Een gedetacheerde ‘medewerker overslag’ van een afvalverwerkingsbedrijf (HVC Afval- en grondstoff

...
08-01-2016

Wanneer u als verhuurder wordt geconfronteerd met een failliete huurder doet zich de vraag voor w

...
08-01-2016

Per 1 januari 2016 zijn er enkele aanpassingen in het arbeidsrecht doorgevoerd.

...
02-10-2015

Als er een gedeelte van een perceel in eigendom wordt overgedragen, zal duidelijk bepaald of bepa

...
02-10-2015

Sinds de invoering van de zogenoemde “alleenstaande ouderkop” per 1 januari 2015 bestaat er veel

...
02-10-2015

Voor opdrachtgevers is het van belang om te weten of zij hun opdrachtnemer, bijvoorbeeld een hand

...
03-07-2015

Commanditair vennoten zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de commanditaire v

...