Nieuws en uitleg

15-04-2015

In een recente uitspraak van het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch is een verzoek tot partneralimen

...
15-04-2015

Een huurder met behoorlijk wat overgewicht – ze weegt meer dan 300 kilo – wordt onwel.

...
15-04-2015

Een curator constateert dat de failliet vóór faillissement de nalatenschap van zijn moeder verwor

...
15-04-2015

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid verandert er ook het nodige voor wat betreft

...
15-04-2015

De regelgeving ten aanzien van ziekte en re-integratie is de laatste jaren sterk aangescherpt.

...
06-10-2014

De Wet Werk en Zekerheid – Belangrijkste onderwerpen

...
06-10-2014

De Wet Werk en Zekerheid bevat een aantal ingrijpende wijzigingen waar de praktijk haar weg in za

...
06-10-2014

Waar er nu geen scholingsplicht geldt, wordt in de wet opgenomen dat de werkgever de werknemer in

...
06-10-2014

In het huidige ontslagrecht kent het UWV geen vergoeding toe aan de werknemer.

...
06-10-2014

Op dit moment is het formeel nog steeds nodig om voor een opzegging van de arbeids­overeenkomst v

...