Nieuws en uitleg

03-07-2015

Als werknemer kun je geconfronteerd worden met het faillissement van je werkgever, en een daaropv

...
03-07-2015

Op 1 juli 2015 is de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand gefaseerd in werking get

...
03-07-2015

Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ingrijpend.

...
03-07-2015

Op 8 juni 2015 is Haico Dings door zijne Majesteit benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger.

...
24-04-2015

Een van de wijzigingen in het ontslagrecht betreft zoals gezegd het systeem van de ontslagvergoed

...
24-04-2015

Een van de gevolgen van het nieuwe ontslagrecht is dat er vanaf 1 juli 2015 aan elke ont­slagen w

...
15-04-2015

In een recente uitspraak van het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch is een verzoek tot partneralimen

...
15-04-2015

Een huurder met behoorlijk wat overgewicht – ze weegt meer dan 300 kilo – wordt onwel.

...
15-04-2015

Een curator constateert dat de failliet vóór faillissement de nalatenschap van zijn moeder verwor

...
15-04-2015

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid verandert er ook het nodige voor wat betreft

...