Nieuws en uitleg

02-10-2015

Als er een gedeelte van een perceel in eigendom wordt overgedragen, zal duidelijk bepaald of bepa

...
02-10-2015

Sinds de invoering van de zogenoemde “alleenstaande ouderkop” per 1 januari 2015 bestaat er veel

...
02-10-2015

Voor opdrachtgevers is het van belang om te weten of zij hun opdrachtnemer, bijvoorbeeld een hand

...
03-07-2015

Commanditair vennoten zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de commanditaire v

...
03-07-2015

Als werknemer kun je geconfronteerd worden met het faillissement van je werkgever, en een daaropv

...
03-07-2015

Op 1 juli 2015 is de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand gefaseerd in werking get

...
03-07-2015

Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ingrijpend.

...
03-07-2015

Op 8 juni 2015 is Haico Dings door zijne Majesteit benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger.

...