Nieuws en uitleg

15-04-2015

De regelgeving ten aanzien van ziekte en re-integratie is de laatste jaren sterk aangescherpt.

...
06-10-2014

De Wet Werk en Zekerheid – Belangrijkste onderwerpen

...
06-10-2014

De Wet Werk en Zekerheid bevat een aantal ingrijpende wijzigingen waar de praktijk haar weg in za

...
06-10-2014

Waar er nu geen scholingsplicht geldt, wordt in de wet opgenomen dat de werkgever de werknemer in

...
06-10-2014

In het huidige ontslagrecht kent het UWV geen vergoeding toe aan de werknemer.

...
06-10-2014

Op dit moment is het formeel nog steeds nodig om voor een opzegging van de arbeids­overeenkomst v

...
06-10-2014

Nieuw wordt dat als extra ontslaggrond in de wet wordt opgenomen dat een werkgever de arbeidsover

...
06-10-2014

Er zullen verschillende wijzigingen doorgevoerd worden in het ontslagrecht.

...
06-10-2014

Met inwerkingtreding van de Flexwet in 1999 werden er regels gesteld voor het aantal tijdelijke c

...
06-10-2014

In het huidige arbeidsrecht loopt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd simpelweg af (van re

...