Toetreden tot een bestaande vennootschap onder firma?

02 juli 2015

U wordt gevraagd als vennoot toe te treden tot een al een aantal jaar bestaande vennootschap onder firma. De andere vennoten roemen uw kennis en ervaring en de inkoopsom is alleszins redelijk. De vennootschap onder firma heeft een goede naam en lijkt het goed te doen. Het bedrijf wordt uitgeoefend in een onlangs nieuw gebouwd bedrijfspand met de modernste apparatuur. Treedt u toe?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, wilt u waarschijnlijk weten welke financiële risico’s u loopt. U weet al dat het een vennootschap onder firma betreft. Dat betekent  dat de vennoten ieder aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Maar geldt dat voor u alleen voor schulden die ontstaan vanaf de datum waarop u bent toegetreden, of ook voor dan al bestaande schulden?

Over het antwoord op die vraag werd tot voor kort in de rechtspraak en de rechtsliteratuur verschillend gedacht. In 2011 is een eerder wetsontwerp voor een nieuwe regeling voor personenvennootschappen (waaronder de vennootschap onder firma) ingetrokken. In dat wetsontwerp is te lezen dat de toetredende vennoot alleen aansprakelijk is voor schulden die na zijn toetreding ontstaan. Maar zoals gezegd, dat wetsontwerp is ingetrokken en geen wet geworden.

In een uitspraak van 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt. Vennoten die toetreden tot een bestaande vennootschap onder firma (of als beherend vennoot toetreden tot een commanditaire vennootschap) zijn ook hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóór hun toetreden. Voor schuldeisers schept dat duidelijkheid: bij een eventueel geschil hoeft niet te worden uitgezocht of een vennoot al vennoot was op het moment dat de schuld is ontstaan. Daarnaast wijst de Hoge Raad erop dat schuldeisers van de vennootschap onder firma een verbintenis aangaan met een vennootschap waarvan bekend is dat de vennoten persoonlijk in staan voor de schulden van die vennootschap. Daarom is de Hoge Raad van mening dat er goede redenen zijn om vennoten voor alle schulden van de vennootschap aansprakelijk te houden. Bovendien kunnen vennoten voorafgaand aan hun toetreden bedingen dat zij inzage krijgen in de schuldenpositie van de vennootschap. Ze kunnen volgens de Hoge Raad ook garanties bedingen van de andere vennoten en afspraken maken over de draagplicht voor bestaande schulden.

Terug naar onze vraag: treedt u toe? Waarschijnlijk niet voordat u weet welke schulden er bestaan. En als er schulden bestaan, moet u zich afvragen of u van de andere vennoten een garantie wilt ontvangen dat zij die schulden zullen betalen voor het geval de schuldeiser van de vennoten persoonlijk betaling verlangt.

De rechtszekerheid wordt volgens de Hoge Raad gediend met deze regel, voor toetredende vennoten wordt het er niet eenvoudiger op. Onze advocaten helpen u graag de juridische gevolgen van een toetreding goed te regelen.

Haico Dings
2 juli 2015

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: