Uw webshop moet op de schop

02 september 2013

Het kopen op afstand – hoofdzakelijk via internet – neemt hand over hand toe. De consument heeft de weg naar de webshop gevonden. Ook de Europese Unie heeft deze ontwikkeling opgemerkt. Op 22 november 2011 zag de Richtlijn Consumentenrechten het licht. Deze Europese richtlijn beoogt binnen de Europese Unie te komen tot uniforme regels zodat een consument ook bij grensoverschrijdende aankopen op internet weet waar hij af en aan is. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels uiterlijk op 13 december 2013 in de Nederlandse wet zijn opgenomen. Ondernemers met een webshop hebben dan nog een half jaar – uiterlijk tot 13 juni 2014 – de tijd om hun webshop in te richten conform de nieuwe wettelijke regels. Veelal zal dit betekenen dat ook de algemene voorwaarden zullen moeten worden aangepast. Wie niet tijdig voldoet aan de nieuwe regels riskeert een boete. Bovendien loopt de ondernemer met een webshop in dat geval het risico dat een consument (nog) sterkere aanspraken kan doen gelden omdat de ondernemer de consument niet voldoende of niet juist heeft geïnformeerd.

De nieuwe richtlijn verplicht onder meer tot het verstrekken van een heleboel informatie aan de consument. Als hoofdregel geldt dat deze informatie moet worden verstrekt voordat de consument aan de overeenkomst is gebonden. Dat betekent dat het bestelproces van de webshop op de schop moet. Naast het moment waarop die informatie moet worden verstrekt, zal ook de manier waarop die informatie moet worden verstrekt veranderen. De ondernemer met een webshop moet die informatie aan de consument verstrekken op een duurzame drager; dat kan zijn een e-mail, maar ook een pdf-bestand.

De ondernemer met een webshop zal verder bij elke bestelling duidelijk door de consument moeten laten erkennen dat met het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting wordt aangegaan. Dat kan doordat de consument vóór het plaatsen van de bestelling een knop indrukt waarin hij dit expliciet bevestigt. Het kan ook – en dat lijkt ons praktischer – door op de bestelknop een tekst te plaatsen, bijvoorbeeld: “bestelling met betalingsverplichting”.

Een andere wijziging die er aan staat te komen is de verlenging van de bedenktijd. Op dit moment heeft de consument een wettelijke bedenktijd van zeven werkdagen. Dat wordt maar liefst veertien kalenderdagen, en wel vanaf het moment van ontvangst van het door de consument bestelde artikel. De consument hoeft geen reden op te geven waarom hij het artikel terugstuurt. De ondernemer met een webshop moet het volledige aankoopbedrag terugbetalen, inclusief de verzendkosten. Alleen als de consument heeft gekozen voor een andere manier van verzending kan worden volstaan met het terugbetalen van de kosten van de standaardverzending. Een ondernemer met een webshop die de consument niet of niet juist wijst op zijn herroepingsrecht, is helemaal in de aap gelogeerd. In dat geval heeft de consument zelfs tot een heel jaar de tijd om het artikel te retourneren. Een voorbeeld. Een consument koopt in februari via internet een set tuinstoelen. De webshop waar de consument deze tuinstoelen heeft gekocht heeft de consument niet ingelicht over zijn herroepingsrecht. Het gevolg is dat de consument zelfs nog in januari van het volgende jaar de koop kan terugdraaien door een beroep te doen op zijn herroepingsrecht, zonder verantwoordelijk te zijn voor eventuele waardevermindering door bijvoorbeeld gebruik of weersinvloeden. De consument is in dit geval namelijk ook niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het bestelde artikel. En dat is een fikse sanctie op het niet voldoen aan de verplichting om de consument te wijzen op zijn herroepingsrecht.

Kortom, werk aan de (web)winkel. Wij zijn u hier graag behulpzaam bij.

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: