Wanneer lijken handelsnamen te veel op elkaar?

23 mei 2018

 

Op grond van de Handelsnaamwet worden oudere handelsnamen beschermd tegen jongere handelsnamen als deze handelsnamen identiek zijn, of slechts ‘in geringe mate’ afwijken, en in verband met de aard en vestigingsplaats van de betrokken ondernemingen verwarring kunnen veroorzaken bij het publiek.

Zo luidt de kernbepaling van het handelsnaamrecht. Maar wanneer lijken handelsnamen nu te veel op elkaar en wanneer niet? De beantwoording van die vraag blijkt in de rechtspraak zeer casuïstisch. De voorzieningenrechter in Amsterdam oordeelde onlangs bijvoorbeeld dat niet iedere graad van verwarring een gebod tot naamswijziging rechtvaardigt. Wat was er aan de hand?

Appcomm versus AddComm

In deze kwestie ging het om twee ondernemingen: AddComm uit Amersfoort en Appcomm uit Venlo. AddComm stelde zich op het standpunt dat de handelsnaam van Appcomm te veel leek op hun eigen handelsnaam en dus inbreuk maakte op haar handelsnaamrecht. Daarom vorderde AddComm in kort geding dat het Appcomm verboden moest worden om inbreuk te maken op haar handelsnaam. Ook zou Appcomm haar domeinnaam moeten doorhalen.

Het Amersfoortse AddComm houdt zich voornamelijk bezig met (online) marketingdiensten, terwijl het Venlose Appcomm zich richt op de ontwikkeling van apps en websites. De rechter oordeelde dat de twee ondernemingen zich daardoor slechts gedeeltelijk op dezelfde markt richtten waarbij een rol speelt dat het relevante publiek – onder meer de klanten – geen consumenten zijn, maar professionals waarvan een hoger dan gemiddeld niveau van oplettendheid mag worden aangenomen. De klanten van AddComm waren met name grote ondernemingen en overheidsinstellingen. Hoewel volgens de rechter de handelsnamen enigszins op elkaar leken, was de graad van verwarring daardoor onvoldoende om Appcomm te verbieden nog langer haar handelsnaam te voeren. Al met al oordeelde de rechtbank dat “niet iedere graad van verwarring een gebod tot naamswijziging rechtvaardigt”. Om die reden werd de vordering van AddComm afgewezen.

Het voorgaande toont aan dat als de handelsnamen van twee bedrijven erg op elkaar lijken, en de bedrijven deels dezelfde diensten aanbieden, dus niet altijd sprake is van voldoende verwarringsgevaar om het gebruik van een bepaalde handelsnaam te verbieden. Alle omstandigheden van het geval spelen bij deze beoordeling een rol, waaronder dus ook de (professionele) oplettendheid van het publiek. 

Link Advocaten versus Linq Advocaten

Een voorbeeld hoe het anders kan lopen, volgt uit de zaak tussen Link Advocaten te Amsterdam en Linq Advocaten te Roermond. Link Advocaten (Amsterdam) eiste dat Linq Advocaten (Roermond) haar naam zou wijzigen, omdat de (jongere) handelsnaam Linq Advocaten inbreuk zou maken op haar (oudere) handelsnaamrecht.

De rechter oordeelde uiteindelijk dat Linq Advocaten te Roermond moet stoppen met het voeren van haar handelsnaam, omdat die inbreuk maakt op de handelsnaam van het Amsterdamse Link Advocaten. De namen van de advocatenkantoren kunnen aldus voor verwarring zorgen, omdat zij precies hetzelfde klinken en ook visueel sterk op elkaar lijken. Daar komt bij dat beide kantoren het woord “Advocaten” achter hun naam hebben staan. Verder komen veel cliënten bij Link terecht via internet, waardoor Link een landelijke praktijk heeft en het werkgebied van Link overlapt met het werkgebied van Linq, gevestigd in Roermond. Daarnaast voeren beide advocatenkantoren een (personen-), familie- en erfrechtpraktijk, zij het Linq voor een klein deel, zo overwoog de rechter. Gelet hierop is voor de rechtbank voldoende vast komen te staan dat bij het publiek verwarringsgevaar te duchten is. Dientengevolge moest Linq Advocaten het gebruik van haar handelsnaam staken.

Slotsom

De hiervoor geschetste rechtspraak laat in een notendop zien dat de vraag of handelsnamen te veel op elkaar lijken zeer casuïstisch is. Steeds zal moeten worden beoordeeld of de namen slechts in geringe mate afwijken. Daarnaast zullen alle andere omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. Wilt u ook optreden tegen een concurrent die (nagenoeg) dezelfde handelsnaam gebruikt, of bent u van plan een onderneming te starten en twijfelt u of uw handelsnaam inbreuk maakt op de rechten van een ander? Neem dan tijdig contact met ons op voor advies.

Yves Janssen
23 mei 2018

wanneer lijken handelsnamen te veel op elkaar
Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: