Werkgever aansprakelijk voor mishandeling door kassamedewerkster

07 december 2015

Albert Heijn is als werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van een kassamedewerkster. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 27 augustus 2015. In deze zaak heeft een kassamedewerkster (caissière, kassière of kassierster) op enig moment verbaal aan de stok gekregen met een klant. Op een gegeven moment is deze woordenwisseling uitgedraaid op een handgemeen waarbij de klant letsel zou hebben opgelopen. De schade naar aanleiding daarvan moet worden vergoed door Albert Heijn, aldus de behandelend kantonrechter. Brisant detail: de klant was zwanger ten tijde van haar mishandeling.

Situatie

Over de gebeurtenissen op 6 augustus 2014, die tot de voormelde resultaten hebben geleid, heeft de klant het volgende verklaard:

“(…) Ik ben mishandeld door een kassière van de Albert Heijn (…) Ik heb hierdoor pijn en letsel opgelopen. (…) Ik wilde afrekenen bij de kassa en was een cake vergeten. (…) Toen ik terug kwam van het halen van de cake (…) heb ik de cake op de boodschappen bank gelegd. Ik wilde afrekenen maar de kassière groette mij niet en keek mij niet aan. Ik wist niet hoeveel ik moest afrekenen en vroeg de kassière of ze ook kon praten. Ik vroeg dit op een normale manier en niet agressief of denigrerend. Ik zag dat de kassière woest werd en gelijk tekeer begon te gaan. Ik hoorde haar tegen mij zeggen: “praat normaal of ik maak je af”. Ik was erg verbaasd en ik vroeg haar dat ze gewoon kon zeggen wat ik moest betalen. Ik zag dat ze van haar stoel kwam en achter de kassa vandaan kwam en naar mij toe lopen. Ik zei tegen haar met luide stem: “Houd afstand ik ben zwanger”. Dit heb ik meerdere keren herhaald maar ze bleef op mij afkomen. Ik zag dat zij mij probeerde te slaan. (…) Ik ben vier maanden zwanger en ik heb geprobeerd om haar af te weren door middel van haar beide handen te pakken. (…) Er kwam een man die de kassière van mij weg haalde en ik zag dat de kassière steeds probeerde, om de man heen te gaan en weer op mij af te komen. (…)”

De betrokken kassamedewerkster heeft erkend dat zij de klant wilde meppen, maar heeft daarbij ontkend dat zij de klant zou hebben mishandeld. De kantonrechter is in dit verhaal van de kassamedewerkster niet meegegaan, mede op basis van een verklaring van de verloskundige van de zwangere klant. De mishandelde mevrouw zou namelijk zowel psychisch als lichamelijk last (aan haar hand) hebben ondervonden van de mishandeling, aldus de verloskundige. Bovendien is op camerabeelden te zien dat de klant slaande bewegingen van de kassamedewerkster heeft afgeweerd. Op die beelden is ook te zien dat een collega van de kassamedewerkster vervolgens tussenbeide is gekomen en haar tegen heeft gehouden, waarop de kassamedewerkster zich op enig moment heeft losgemaakt uit diens greep, is weggelopen en vervolgens vanaf een andere kant opnieuw op de klant is afgelopen met wederom de bedoeling om de klant te slaan.

Ondanks het gegeven dat het de kassamedewerkster is geweest die de klant heeft geslagen, is de werkgever van de medewerkster door de klant aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de mishandeling. Werkgevers kunnen immers aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onrechtmatige handelingen van werknemers voor zover die in het kader van de uitoefening van de dienstbetrekking zijn verricht (artikel 6:170 lid 1 BW).

Aansprakelijkheid Albert Heijn

Volgens de kantonrechter heeft de kassamedewerkster in dit geval dan ook onrechtmatig gehandeld tegenover de klant. Albert Heijn is voor dit onrechtmatig handelen aansprakelijk, omdat de caissière in dienst was bij Albert Heijn. Het onrechtmatig handelen van de medewerkster heeft plaatsgevonden tijdens de gebruikelijke en door Albert Heijn aan haar opgedragen werkzaamheden en de klant van Albert Heijn was in de winkel aanwezig en wilde haar boodschappen afrekenen toen zij vervolgens mishandeld werd. De kantonrechter heeft op basis daarvan geoordeeld dat er voldoende verband bestaat tussen de fout van de kassamedewerkster en de aan haar opgedragen taak (het afrekenen van de boodschappen van klanten van Albert Heijn). Daarbij geldt dat een functioneel verband tussen fouten van een ondergeschikte en diens werksituatie al betrekkelijk snel moeten worden aangenomen, aldus de kantonrechter. Albert Heijn moet daarom als werkgever de door de klant geleden schade vergoeden.

Regres nemen

Nota bene. De klant had óók de kassamedewerkster rechtstreeks kunnen aanspreken voor de vergoeding van haar schade. In de regel is het echter eenvoudiger om de schade vergoed te krijgen door de werkgever, al was het maar omdat veel werkgevers hiervoor verzekerd zijn. Overigens is Albert Heijn niet per se de pisang naar aanleiding van deze uitspraak. Albert Heijn zou namelijk regres kunnen nemen op de werknemer omdat in dit geval sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid (artikel 6:170 lid 3 BW).

Yves Janssen,
7 december 2015