Wettelijke indexering 2021 bepaald op 3%

10 december 2020

Alimentatie wordt jaarlijks bij wijze van inflatiecorrectie geïndexeerd, tenzij u daarover met uw ex-echtgenoot/partner afwijkende afspraken heeft gemaakt. Voor 2021 is het wettelijke indexeringspercentage onlangs vastgesteld op 3%. Dit betekent dat als u kinder- en/of partneralimentatie betaalt, u de door u te betalen bijdrage met ingang van 1 januari 2021 met 3% moet verhogen (tenzij u met uw ex heeft afgesproken dat u de wettelijke indexering uitsluit). 

Als u kinder- en/of partneralimentatie ontvangt, is het verstandig om begin januari 2021 te controleren of uw ex de verschuldigde bijdrage met 3% heeft verhoogd. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het verstandig om uw ex daarop aan te spreken, zodat alsnog de correcte bijdrage wordt betaald. 

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: