Zelf een testament maken? Dat kan.

21 december 2016

Veel mensen denken dat alleen een notaris een testament kan maken. Dat is een hardnekkig misverstand. Als je over je nalatenschap wilt beschikken, kun je ook zelf een testament maken. Of je kunt dat laten doen door iemand anders dan een notaris, zoals je boekhouder, je schoonzoon, of een advocaat van Huver Advocaten die zich gespecialiseerd heeft in het erfrecht.

Stel: je bent getrouwd, maar je wilt niet dat je echtgenote iets van je erft. Je geeft er de voorkeur aan dat iemand anders gerechtigd zal zijn tot je nalatenschap. Een stichting met een goed doel bijvoorbeeld, of een minnares. Je kunt dan naar een notaris gaan om dat te bespreken en hem vragen die uiterste wilsbeschikking neer te leggen in een testament dat hij op zijn kantoor zal bewaren. Maar het is heel goed voor te stellen dat je dat bezwaarlijk vindt. Niet alleen vanwege de notariële kosten die met het opstellen van een testament gepaard gaan, maar misschien ook wel omdat je deze bedoelingen eigenlijk niet bij iemand op tafel wilt leggen. Je zou de onterving van je echtgenote en de benoeming van je minnares tot je erfgenaam wellicht liever helemaal voor je houden zolang je leeft. Dat kan dus.

De wet bepaalt namelijk dat een uiterste wil niet alleen bij notariële akte, maar ook bij onderhandse akte gemaakt kan worden. Een onderhandse akte kan gewoon een handgeschreven of getypt A4-tje zijn met een datum en je handtekening erop. Als je testament getypt is, of door een ander dan jezelf is opgesteld, moet wel iedere bladzijde genummerd en van je handtekening voorzien zijn. Het enige wat je dan nog moet doen, is het testament bij een notaris in bewaring geven.

Dat mag in een gesloten envelop, zodat de notaris geen kennis neemt van de inhoud van je testament. Je zult dan moeten verklaren dat dit stuk je uiterste wil bevat, dat het door jou ondertekend is en dat alle pagina’s genummerd en gewaarmerkt zijn door je handtekening. Je kunt daarbij ook nog bepalen dat het stuk alleen geopend mag worden indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn op de dag van je overlijden. De notaris zal dan een akte van bewaargeving moeten maken, waarna hij ervoor zal zorgen dat van die akte een aantekening in het Centraal Testamentenregister komt. Pas als je komt te overlijden (en op dat moment voldaan is aan eventuele voorwaarden die je gesteld hebt) zal de gesloten envelop geopend worden waarin je uiterste wil zit.

Maar de mogelijkheid om je testament niet door een notaris te laten opstellen hoeft natuurlijk niet alleen aan de orde te zijn als je kosten wilt besparen of als je je uiterste wil gedurende je leven voor iedereen geheim wilt houden. Als bijvoorbeeld sprake is van een omvangrijke nalatenschap waar in het kader van estate-planning met gespecialiseerde kennis naar gekeken zou moeten worden, zou je ook kunnen overwegen om je testament op te laten stellen door een fiscalist of advocaat die zich heeft toegelegd op het erf(belasting)recht.

Hoe dan ook: tussenkomst van een notaris is alleen noodzakelijk voor het bewaren van het testament, niet voor het maken ervan.

Koen Boddaert
21 december 2016

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: