Dag van het Erfrecht: 20 maart 2020

LET OP: ALLEEN TELEFONISCH ADVIES OP DE DAG VAN HET ERFRECHT!

Aanstaande vrijdag, 20 maart 2020, is het de Dag van het Erfrecht. Wij hebben u eerder uitgenodigd om dan op ons kantoor langs te komen voor een kop koffie en een gratis advies over een erfrechtelijke kwestie. Vanwege het Corona-virus en de adviezen die in verband daarmee gegeven zijn, hebben we besloten om op de Dag van het Erfrecht alleen telefonisch advies te geven. U kunt ons op 20 maart 2020 dus bellen voor een vrijblijvend en kosteloos erfrechtelijk advies. Voor een kopje koffie bent u een andere keer van harte welkom.

Ons telefoonnummer is 077-3545566.

 

Dag van het Erfrecht: 20 maart 2020

 

De ‘Dag van het Erfrecht’ is in het leven geroepen door de  Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Koen Boddaert van ons kantoor is aangesloten bij deze door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging. Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen. 

Kom langs of neem contact op tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ voor een vrijblijvend  advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen

Tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ op vrijdag 20 maart 2020 opent ons kantoor voor u haar deuren tussen 9:00 en 19:00 uur en kunt u vrijblijvend langskomen om uw erfrechtelijke kwestie met Koen Boddaert te bespreken. Loop deze dag gerust even binnen, wij maken graag kennis met u. Mocht u op deze dag niet kunnen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met ons voor het maken van een afspraak.

Hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap

Er komt veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vooral als de familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen overlaat. Wie zijn de erfgenamen? Wie mag actie ondernemen? Wat zijn mijn rechten en/of verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur? Hoe moet ik te werk gaan? En wat zijn mijn rechten als onterfd kind? Op deze en andere vragen kan een erfrechtadvocaat antwoord geven.

Uw belangen staan voorop

Onze specialisten kijken samen met u naar uw wensen en mogelijkheden, zowel praktisch als juridisch. Uw belangen staan voor ons vanzelfsprekend voorop. Wij behartigen uitsluitend úw belangen en kunnen u begeleiden bij overleg en onderhandelingen met de andere betrokkenen. Maar als advocaat kunnen wij u ook bijstaan als er moet worden geprocedeerd om uw recht te halen. 

Wacht niet te lang met het inwinnen van advies 

Als u met een erfrechtelijke vraag zit, of aanloopt tegen problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, wacht dan niet te lang met het inwinnen van advies. Het erfrecht kent veel regels over strikte termijnen van soms maar een paar maanden waarbinnen u aanspraak moet maken op uw rechten. Het komt helaas regelmatig voor dat te laat advies wordt ingewonnen. Wacht dus niet en kom bij ons langs op de ‘Dag van het Erfrecht’.

 

Dag van het erfrecht 2020