Klanttevredenheid

Enquete

Om aan te geven wat u van ons kantoor vindt, in hoeverre u tevreden bent over ons en over de wijze waarop wij u van dienst zijn geweest, kunt u gebruik maken van het speciaal door ons daarvoor ontwikkelde enquêteformulier dat u hier kunt downloaden.

Klachtenopvang

Dit artikel bevat informatie over klachtenopvang van ons kantoor, ten behoeve van communicatie naar de cliënt:

Huver Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. L.J.M.G. Kunzeler van ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling. U kunt onze klachtenregeling vinden op onze website.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien.