Aansprakelijkheid & Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een breed begrip. U kunt als bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste levering van een product of een dienst. Hoe ver gaat die aansprakelijkheid dan? Voor welke schade moet u opdraaien? Er worden snel hoge claims ingesteld. Krijgt u daar­mee te maken dan kan Huver Advocaten te Venlo u helpen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Onze advocaten weten welke schadevergoeding wel en welke niet gevorderd kan worden, maar kunnen ook beoordelen of u überhaupt wel aansprakelijk bent.

U kunt hierbij denken aan aansprakelijkstelling voor:

  • handelen van uw werknemers;
  • ontwerpfouten;
  • wanprestatie;
  • onrechtmatig handelen;
  • letsel van uw werknemers of derden op het werk.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het lijkt wel schering en inslag. U hoeft de krant maar open te slaan en de claims vliegen de bestuurders van vennootschappen om de oren. Als bestuurder van een vennootschap heeft u vaak grote verantwoordelijkheden. Vaak is het bedrijf zo groot dat ook u als bestuurder niet meer precies weet wat er allemaal in de onderneming gebeurt.

Bestuurdersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon hebben verricht of hebben nagelaten. Zo kan een kleine vergissing, zoals het niet tijdig deponeren van de jaarstukken, heel grote gevolgen hebben.

De hoofdregel is dat alleen de rechtspersoon zelf aansprakelijk is. Maar er zijn gevallen waarin (ook) de bestuurder aansprakelijk kan zijn. Wordt u met een situatie geconfronteerd waarbij dit om de hoek komt kijken of u wordt aansprakelijk gesteld, dan kunt u rekenen op Huver Advocaten. Binnen ons kantoor hebben Léon Kunzeler, Bob van Brink en Haico Dings een ruime ervaring in de advisering van ondernemingen en bestuurders op dit gebied. Zij staan met regelmaat bestuurders bij, zowel in als buiten de rechtszaal.