Arbeidsrecht & Reorganisatie

De werknemers zijn voor u als ondernemer vaak het belangrijkste fundament waarop uw bedrijf staat. Een rustig bezit is dit echter niet. De economische omstandigheden, een arbeidsgeschil, fusie of overname, of de prestaties van een werknemer kunnen u dwingen om kritisch te kijken naar de werknemers die bij u in dienst zijn.

Onze advocaten beschikken over grondige kennis op het gebied van het arbeidsrecht en kunnen u adviseren en terzijde staan bij onder meer de volgende onderwerpen:

 • arbeidsovereenkomst;
 • managementovereenkomst;
 • agentuurovereenkomst;
 • relatiebeding en concurrentiebeding;
 • ontslag via de rechter of het UWV;
 • reorganisatie om bedrijfseconomische of organisatorische redenen;
 • afvloeiingsregelingen, sociaal plan en outplacement;
 • disfunctioneren van de werknemer;
 • schadeclaims van werknemers;
 • aansprakelijkheid voor letsel van werknemers of derden op het werk;
 • kennelijk onredelijk ontslag;
 • ziekte en re-integratie;
 • arbeidsvoorwaarden;
 • ondernemingsraad en medezeggenschap.