Contractbreuk & Wanprestatie

U wilt waar voor uw geld

Als u iets koopt, uw huis laat verbouwen of iets verkoopt, wilt u dat de afspraken die u met uw wederpartij maakt worden nagekomen. Terecht. Maar helaas komt het voor dat de ander zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Er wordt te laat, niet of niet volledig geleverd of de kwaliteit is niet goed. Uiteraard wilt u dan uw recht halen. De ander moet alsnog leveren of ten minste uw schade vergoeden. Huver Advocaten in Venlo kan u helpen om de juiste stappen te zetten zodat uw rechten zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Dat luistert overigens vaak nauw.

Mocht het zo zijn dat u zelf om welke reden ook helaas niet of niet op tijd kunt voldoen aan uw verplichtingen, dan helpt Huver Advocaten u om aansprakelijkheden te voorkomen of zoveel als mogelijk te beperken. Door op het juiste moment te handelen, kunt u fikse claims mogelijk voorkomen. Is er sprake van een calamiteit, dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van overmacht. En wat zegt het contract of de algemene voorwaarden eigenlijk op dit punt?

U kunt op ons rekenen wanneer:

  • uw contractspartner niet of niet op tijd levert;
  • er niet op tijd betaald wordt;
  • de levering gebrekkig is;
  • u zelf moeilijkheden hebt te leveren;
  • u aansprakelijk wordt gesteld;
  • u schade lijdt als gevolg van de tekortkoming van uw contractspartij.