Erfrecht

Het overlijden van een naaste zal in de eerste plaats met veel verdriet gepaard gaan. Uit het openvallen van een nalatenschap kunnen echter ook diverse problemen en geschillen voortvloeien, waarbij deskundige rechtsbijstand raadzaam kan zijn. Huver Advocaten kan u hierin adviseren en bijstaan. Koen Boddaert van ons kantoor is gespecialiseerd in het erfrecht en alles wat daarmee te maken heeft.

U kunt denken aan problemen of geschillen met betrekking tot:

 • geldigheid en uitleg van een testament of codicil;
 • wettelijke erfopvolging;
 • verwerping of (beneficiaire) aanvaarding van een nalatenschap door erfgenamen;
 • voldoening van en aansprakelijkheid voor schulden van de nalatenschap;
 • wettelijke verdeling tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen;
 • boedelbeschrijving;
 • onterving en het beroep op een legitieme portie;
 • uitvoering van legaten;
 • executele en het testamentaire bewind;
 • wijze waarop een executeur-testamentair zijn taken uitvoert;
 • vereffening en verdeling van de nalatenschap.