Faillissementen

Bob van Brink, Léon Kunzeler, Haico Dings en Mat Muijres zijn binnen ons kantoor gespecialiseerd op het gebied van faillissementen en alles wat zich in de aanloop daarnaar toe of in het verlengde daarvan afspeelt. Beiden zijn lid van de Vereniging van Insolventierechtadvocaten (www.insolad.nl) en van de Vereniging Insolventierecht Advocaten Arrondissement Roermond. Zij worden met regelmaat benoemd tot curator in een faillissement of bewindvoerder in een surséance van betaling of WSNP. Bij hen kunt u terecht met al uw vraagstukken op het gebied van:

  • de financiering van uw onderneming en (uitwinning van) zekerheden (bijv. pand en hypotheek);
  • persoonlijke borgstellingen en de uitwinning daarvan;
  • saneringen, doorstartscenario's en sterfhuisconstructies;
  • opzegging van een krediet(arrangement);
  • crediteurenakkoord, herfinanciering of herstructurering van uw onderneming;
  • bestuurdersaansprakelijkheid;
  • meningsverschillen met curatoren;
  • indien uw onderneming in aanraking dreigt te komen met andermans faillissement.

Verslagen

De openbare verslagen in de op ons kantoor in behandeling zijnde faillissementen, worden gepubliceerd op de website van de Rechtspraak. U kunt deze verslagen kosteloos inzien via de volgende link: https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/zoeken/index.