Geschillen met de buren

Beter een goede buur dan een verre vriend, aldus het gezegde. Echter, niet alleen tussen vrienden maar ook tussen buren ontstaan vaak geschillen waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. Huver Advocaten in Venlo kan u met raad en daad ter zijde staan. Wij adviseren u over uw rechten en mogelijkheden. Samen met u zoeken we daarbij eerst naar een oplos­sing in overleg met uw buren. Lukt dat niet, dan helpen wij u bij uw gang naar de rechter.

U kunt hierbij denken aan problemen over de volgende zaken:

  • de erfgrenzen;
  • een erfdienstbaarheid;
  • het recht van overpad;
  • een kwalitatieve verplichting;
  • de tuinafscheiding;
  • overhangende beplanting of doorschietende wortels;
  • geluidsoverlast, geluidshinder of stankoverlast;
  • hinder of misbruik van eigendomsrecht;
  • geschillen met de Vereniging van Eigenaren over uw appartementsrecht.