Letselschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een ongeluk op het werk of in het verkeer, een medische fout of de confrontatie met een misdrijf. Het kan iedereen overkomen.

Verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, beroepsziektes (zoals RSI, OPS, asbest, burn-out), medische fouten of geweldsmisdrijven hebben vaak groot persoonlijk leed tot gevolg. Hoewel uw aandacht in de eerste plaats natuurlijk gericht zal zijn op uw gezondheid (of die van uw naaste) en het herstel daarvan, komt op enig moment de vraag aan bod wie er aansprakelijk kan worden gesteld voor de door u geleden schade. De schade die u lijdt zal materieel zijn (zoals bijvoorbeeld schade aan kleding, kosten van medische behandelingen, reiskosten en met name het verlies aan inkomen doordat u niet meer (volledig) kunt werken). Een andere belangrijke schadepost kan de zogenaamde immateriële schade zijn (smartengeld).

Huver Advocaten in Venlo kan u helpen om uw belangen te behartigen. Zo staat u niet alleen tegenover degene die de schade heeft veroorzaakt en diens verzekeraar. Wij werken samen met gespecialiseerde medisch adviseurs en kunnen u met raad en daad bijstaan tijdens het gehele traject. Hierbij komen aspecten aan bod zoals:

  • een onderzoek naar de vraag wie aansprakelijk kan worden gesteld;
  • de beantwoording van de vraag of een verzekeraar de schade mogelijk dekt;
  • de begeleiding bij de vaststelling van de hoogte en samenstelling van de schade en de noodzakelijke voorzieningen;
  • het voeren van onderhandelingen met (de schaderegelaar van) de aansprakelijke partij/verzekeraar;
  • het voeren van procedures tot vaststelling van de aansprakelijkheid;
  • het opstellen en beoordelen van de vaststellingsovereenkomst.

Wanneer de aansprakelijkheidsverzekeraar de aansprakelijkheid erkent, dient deze uw schade te betalen. Dit betekent ook de redelijke kosten van de letselschade-advocaat. In dat geval betaalt de verzekeraar onze rekening en maakt u dus geen kosten.