Ondernemingsrecht

De juridische structuur van uw bedrijf is het fundament van uw onderneming. Die structuur moet goed zijn en bij u en uw bedrijf passen. Bovendien moet deze blijven passen als uw onderneming groeit en verandert. De structuur is ook belangrijk ter voorkoming van aan­sprakelijkheden etc. Maar ook met andere aspecten van het ondernemingsrecht heeft uw organisatie elke dag weer te maken.

Huver Advocaten in Venlo kan u adviseren en waar nodig bijstaan op alle gebieden die betrekking hebben op de inrichting en structuur van uw onderneming en de werkwijze binnen uw bedrijf. Léon Kunzeler en Haico Dings zijn gespecialiseerd op dit gebied, maar ook onze andere advocaten hebben hierin een ruime ervaring.

Huver Advocaten heeft expertise op het gebied van bijvoorbeeld:

 • het (ver)kopen van activa of aandelen;
 • rechtspersonen en personenvennootschappen, zoals de B.V., de N.V., de stichting, de vereniging, de v.o.f., de c.v. en de maatschap; 
 • fusies, overnames, joint ventures en andere bijzondere samenwerkingsverbanden;
 • het opzetten of wijzigen van vennootschappelijke structuren, al dan niet in concernverband;
 • commerciële contracten van allerlei soort, zoals knowhowcontracten, agentuur­overeenkomsten, leasecontracten, franchiseovereenkomsten, alleenverkoop­overeen­komsten, licentiecontracten;
 • mededingingsrecht;
 • algemene voorwaarden;
 • contractbreuk en wanprestatie;
 • aansprakelijkheid en schadevergoeding;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • reorganisatie en herstructurering;
 • aandeelhoudersovereenkomsten en geschillen tussen aandeelhouders;
 • liquidaties, in- en uitkoop;
 • een (dreigend) faillissement.