Werk & Ontslag

Een ontslag komt vaak als een donderslag bij heldere hemel. Maar ook als u het wel ziet aankomen heeft het ingrijpende gevolgen. Wat zijn in zo’n geval uw rechten?

Huver Advocaten te Venlo kan u in deze gevallen hulp op maat bieden op alle punten die verband houden met het einde van uw arbeidsovereenkomst. Samen met u bekijken wij of het ontslag geldig is en hoe moet worden omgegaan met de gevolgen daarvan. Heeft u bijvoorbeeld recht op een financiële tegemoetkoming of hulp bij het vinden van ander werk?

Binnen ons kantoor hebben Bob van Brink en Yves Janssen speciale aandacht voor het arbeidsrecht. Ook de andere advocaten hebben op dit gebied een ruime ervaring. Zij kunnen u van dienst zijn op het gebied van:

 • de proeftijd en ontslag tijdens die proeftijd;
 • het concurrentiebeding, het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding;
 • ontslag op staande voet;
 • beëindiging van de de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en de vaststellingsovereenkomst;
 • het voeren van verweer tegen een aanvraag ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf;
 • de (juiste) toepassing van het afspiegelingsbeginsel;
 • het voeren van verweer tegen een bij de kantonrechter ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
 • het adviseren over de ontslagvergoeding (de kantonrechtersformule);
 • het voeren van procedures inzake kennelijk onredelijk ontslag;
 • het aangeboden sociaal plan, outplacement e.d.;
 • de financiële gevolgen van het einde van de arbeidsovereenkomst (zoals de WW-uitkering, de ontslagvergoeding, de eindafrekening).

Ook voor andere onderwerpen die uw werk betreffen kunt u bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de duur van de arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd, onbepaalde tijd);
 • geldigheid van het concurrentiebeding, het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding;
 • vakantiedagen en verlofuren;
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • re-integratie.